Levent İngilizce Kursu

2 Kur Alana 1 Kur Bedava!


Ücretsiz Seviyenizi Belirleyin

Ücretsiz seviyenizi belirleyin, Ekstra İndirim Kazanın. Amerikan Kültür Kalitesiyle İngilizce öğrenin.

GMAT Eğitimi

GMAT (TheGraduate Management Admission)

GMAT; Bilgisayar üzerinden gerçekleştirilen bir sınavdır. Kişinin becerilerini İngilizce olarak değerlendirir. Bu beceriler arasında;  analitik, yazılı, niceliksel, sözlü ve okuma becerilerini test eder. GMAT testi, çoğunlukla Amerika olmak üzere yurtdışında pazarlama, işletme, MBA, finans, muhasebe gibi yüksek öğretimkurumlarında başvurularda kullanılmaktadır.Öğrencilerin İngilizce ve matematik yeteneklerini ölçmek için yapılan bir sınavdır. Levent Amerikan Kültür sizi bu sınava başarı odaklı bir şekilde teknik olarak hedefinize yönelik profesyonel ekibi ile hazırlamaktadır.

GMAT testi üst düzey becerilerin test edilmesine de dayanılarak yapılmış bir sınav sistemidir. GMAT sınavı diğer sınavlardan daha zordur. Levent Amerikan Kültür Gmat sınavında başarılı olabilmeniz için tüm yöntem ve tekniklerini eğitiminiz için en üst düzeye çıkarmıştır.

GMAT TESTİ

GMAT testi;  3 buçuk saat sürmektedir. 4 ana bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler; analitik yazı değerlendirme, akıl yürütme, nicel ve sözlü’dür. Bu bölümlerden iki tanesi niceliksel ve sözlü bölümler hem çoktan seçmeli hem teste giren kişinin yetkinliğine göre bilgisayar üzerinden uygulanmaktadır.  Doğru cevaplanan sorunun ardından, test zorlaşır. Cevapladığınız soruya geri dönme şansınız bu sınavda yoktur.  Levent Amerikan Kültür sizi sınava hazırlamadan önce nasıl bir sınava gireceğinizi uygulamalı olarak görmeniz açısından Gmat testi yapmaktadır. Test sonucunuza göre hedef odaklı programınız Levent Amerikan Kültür profesyonel eğitmen kadrosu ile oluşturulmaktadır.

Test bölümlerini aşağıda sizin için sıralıyoruz,

Analytical Writing Assessment: Bu bölümde sizden 2 kompozisyon yazılması istenir. 30 dakikalık eleştirel düşünme ve fikirlerinizi iletebileceğiniz yazılar beklenmektedir. Analitik Yazı Değerlendirme kısa adıyla AWA bölümünde, Birinci kompozisyonda bildirilen konuyu analiz etmeniz, ikinci kompozisyonda kusurlarını gösteren bir eleştiri yazmanız istenmektedir. Değerlendirme aşamasında 0 ile 6 arasında alınan puanları belirleyen bir bilgisayar ve bir insandır.

Integrated Reasoning: Bu sınav bölümü 2012 tarihinde Gmat testine eklenmiştir. Entegre Akıl Yürütme olarak bilinmektedir. Kişinin farklı biçimlerde tablo ve grafik olarak sunulan verileri değerlendirme becerisini ölçmek için yapılmaktadır. 1-8 arasında yapılan bir puanlama sistemi vardır. 

Öğrencilere 30 dakikalık bir süre tanımlanmaktadır. 12 Adet sorudan oluşmaktadır ve bu bölümde tablo analizi, grafik yorumlama, çoklu kaynak akıl yürütme ve iki parçalı analiz türleri mevcuttur. IR sınavı olarakta bilinmektedir.

Quantitative Section: 37 sorudan oluşmaktadır. Toplam süre 75 dakikadır. Geometri, aritmetik, tamsayıların özellikleri, oranlar, doğrusal denklemler, kökler ile ilgili sorular ile karşılaşabilirsiniz. Kişinin, akıl yürütme becerilerini kullanarak verileri analiz etme ve sonuç çıkarabilme ile ilgili yeteneklerinin ölçüldüğü bu sınavda  0 ile 60 arasında puanlama yapılmaktadır.

Verbal Section: Bu bölüm 41 sorudan oluşur ve sınav süresi 75 dakikadır. Ölçülen beceriler arasında yazılı materyali kavrama, anlama ve değerlendirme vardır.

Sözlü bölüm; Kritik akıl yürütme, cümle düzeltmesi, fiiller ve cümleler üzerine konuların ele alındığı bir aşamadır.

Levent Amerikan Kültür Gmat sınavında başarılı olmanız için profesyonel eğitim kadrosu ve eğitim standartları dışında size haftalık çalışma programı hazırlayarak Cd, Kitap, Video, Online Test vb. materyaller ile sizi sınav formatına, sınav temposuna  ve hedefinize ulaştırır.